Terma dan Syarat

Terma-terma dan Syarat-syarat yang berikut terpakai kepada akses anda dan penggunaan laman sesawang ini dan perkhidmatan yang disediakan dalam laman sesawang ini oleh Kumpulan Perbankan Affin dan semua syarikat bersekutu, anak syarikat dan syarikat pemegangan yang berkaitan dengannya. Dengan mengakses mana-mana bahagian daripada laman sesawang ini dan/atau menggunakan perkhidmatannya, anda bersetuju untuk menjadi terikat oleh terma-terma dan syarat-syarat ini tanpa batasan dan syarat.

Sekiranya anda tidak menerima terma-terma dan syarat-syarat ini, sila hentikan akses anda ke laman sesawang ini dan/atau menggunakan perkhidmatannya dengan serta merta.

Pelanggan perlu mengambil perhatian bahawa akses atau penggunaan oleh Pelanggan akan laman sesawang ini adalah atas risiko dan inisiatif Pelanggan sendiri, dan Pelanggan adalah bertanggungjawab bagi mematuhi semua undang-undang yang terpakai.

Cawangan pin_drop
Tarif Caj insert_drive_file
Kadar & Caj attach_money
Kalkulator phonelink_ring