[Error loading the WebPart 'header' of type 'Custom_webpart']

Akaun Semasa

Perkara Tarif
Cek tak laku disebabkan oleh Dana Tidak Mencukupi - RM200.00
Efek belum jelas - RM150.00
Bayaran pos sekiranya berkenaan - RM10.00 atau kos sebenar mel berdaftar.
Tiada bayaran pos sekiranya cek dipulangkan dikutip oleh pelanggan.
Cara Penyampaian

Bagi cek-cek yang disampaikan semula di cawangan (Cek-cek yang tidak dikembalikan secara fizikal kepada bank pengutip)


RM50.00
Cek henti bayaran

Surat arahan henti bayaran

Disampaikan dengan dana yang tidak mencukupi


RM10.00 setiap arahan

RM150.00
Caj Perkhidmatan Dua Kali Setahun

Semua Akaun Individu / Bersama / Perniagaan
RM10.00

Dikecualikan bagi akaun Kerajaan/ akaun Kakitangan/ akaun Bank/ akaun Eskrow/ Badan-badan Amal & Agama/ Sekolah Kerajaan
Penutupan Awal (kurang daripada 6 bulan dari masa pembukaan)

Akaun Semasa

Akaun Semasa-i


RM30.00

RM20.00
Pengecapan dalam Bentuk Mandat RM10.00
Permintaan penyata ad-hoc Caj Rata RM2.00 setiap muka surat
Salinan Cek, Slip Masuk Wang dan Pemakluman
 • Dalam Masa 1 tahun
 • Lebih daripada 1 tahun

 • RM2.00 setiap salinan
 • RM5.00 setiap salinan atau kos sebenar mendapatkan semula salinan, yang mana lebih tinggi
Penunaian cek tunai atas kaunter RM3.00
Dikecualikan bagi penandatangan
Buku Cek – Duti StemCaj Caj Pemprosesan Cek


Buku cek tidak dikutip di cawangan selepas 14 hari ( Permintaan Pelanggan atau buku cek tidak dihantar oleh ejen kurier)
RM0.15 setiap keping

Dikecualikan bagi buku cek yang dikeluarkan untuk badan-badan kerajaan termasuk:
 • Sekolah jenis Kebangsaan dan sekolah bantuan penuh
 • Persatuan koperasi berdaftar
Duti Setem tidak boleh dipulangkan balik bagi cek yang belum digunakan

RM0.50 setiap keping

RM5.00

Caj penghantaran/pengendalian sebanyak RM5.00 setiap buku cek yang diserahkan kepada pelanggan.

Tiada caj dikenakan sekiranya buku cek dikutip di cawangan
Cek-cek Khas - Caj Pencetakan Kos sebenar akan ditanggung oleh pelanggan

Dikecualikan bagi cek-cek khas A/C Kerajaan
Bagi Akaun Bukan individu sahaja

Caj transaksi bagi Bayaran Kontra.
Termasuk transaksi di kaunter termasuk bayaran kontrak Tunai dan cek dalaman
RM5.00 setiap benefisiari ke atas bayaran ke-4 dan ke atas

Tiada caj ke atas cek gaji yang didepositkan melalui mesin deposit cek
Akaun Dorman
 • Akaun yang mengandungi RM10.00 atau kurang


 • Akaun yang mengandungi lebih RM10.00

 • Baki kredit diserap sebagai caj perkhidmatan sekiranya tiada jawapan balas daripada pelanggan selepas dua (2) peringatan

 • Akaun akan dicaj RM10.00
Permintaan untuk penukaran penandatangan atau penukaran mandate untuk operasi akaun RM 10.00

Akaun Simpanan

Perkara Tarif
Akaun Dorman
 • Akaun yang mengandungi RM10.00 atau kurang


 • Akaun yang mengandungi lebih RM10.00

 • Baki kredit diserap sebagai caj perkhidmatan sekiranya tiada jawapan balas daripada pelanggan selepas dua (2) peringatan

 • Akaun yang mengandungi lebih RM10.00
Kehilangan Buku Akaun Simpanan RM20.00 termasuk duti setem
Penutupan Awal (kurang daripada 6 bulan dari masa pembukaan)

Akaun Simpanan

Akaun Simpanan-i


RM30.00

RM20.00
Permintaan penyata ad-hoc Caj Rata RM10.00

Akaun-Akaun Bank Asas

Perkara Akaun Simpanan Asas (BSA) Akaun Semasa Asas (BCA)
Tarif Tarif
Deposit (termasuk deposit duit syiling) Percuma bagi deposit layan diri dan transaksi Atas Kaunter (OTC).
(Tidak termasuk dalam had OTC di mana kemudahan sedemikian tidak tersedia.)
Yuran Perkhidmatan Tiada caj perkhidmatan atau penyelenggaraan akan dikenakan RM10.00 untuk setiap enam bulan bagi purata baki kurang daripada RM1,000 dalam tempoh enam bulan.
Bilangan minimum transaksi bulanan percuma – ATM dan OTC Pilihan 1
a) 8 lawatan OTC di cawangan
- lawatan ke 9 dan ke atas: Tiada caj dikenakan

b) 8 pengeluaran tunai ATM di mana-mana ATM AFFINBANK. Tiada yuran akan dikenakan bagi transaksi pengeluaran bukan tunai (misalnya pertanyaan baki atau pindahan dana dalam bank yang sama)

- pengeluaran ke 9 dan ke atas: RM1.00 setiap pengeluaran

Tiada yuran ATM tahunan

ATAU

Pilihan 2

Yuran tahunan Kad MyDebit sebanyak RM8.00 bagi pengeluaran ATM tanpa had
Pengeluaran buku cek N.A. Mengikut tarif caj sedia ada
Penyata akaun bulanan Percuma Percuma
Akaun Dorman <RM10.00
Tiada caj untuk pengaktifan akaun dorman.

Baki kredit diserap sebagai caj perkhidmatan sekiranya tiada jawapan balas daripada pelanggan selepas dua (2) peringatan

>RM10.00

Akaun akan dicaj
Perkhidmatan ATM

Pengeluaran Kad MyDebit kali pertama

Penggantian Kad MyDebit disebabkan kehilangan, kecurian, kehilangan PIN dan kad dirosakkan oleh pelanggan

Penggantian kata laluan bagi perbankan Internet


Pengeluaran Tunai ATM melalui rangkaian MEPS (bukan ATM Affinbank)

Pemindahan SegeraInterbank GIRO (pemindahan wang antara bank)

Penutupan Akaun


Percuma


RM12.00
PercumaRM1.00 setiap pengeluaran di bank tempatan rangkaian MEPS
RM1.00 setiap pengeluaran di Bank Asing tempatan melalui rangkaian
MEPS member bank i.e Citibank, Standard Chartered, UOB, HSBC & OCBC.Caj di atas akan diketepikan berkuat kuasa 6 April 2020 sehingga berakhirnya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
RM12.00 setaip pengeluaran di Bank luar melalui rangkaian MEPS serantau (Indonesia, Singapore, China & Thailand )

RM0.01 - RM5,000 = Pengecualian fi

RM5,001 - RM50,000 = RM0.50 setiap transaksi

RM0.10 setiap transaksi


Penutupan awal BSA/BCA sekiranya ia ditutup dalam masa 3 bulan dari masa pembukaan akaun RM20.00
Yuran-yuran dan caj-caj lain Mengikut tarif caj sedia ada bank

Deposit Tetap

Perkara Tarif
Yuran Penggantian/Cetakan Semula bagi Kehilangan makluman FD
- Permohonan untuk salinan kedua dan ke atas
RM5.00

Overdraft Peribadi

Perkara Tarif
Duti Setem RM10.00
Bayaran pengambilan dokumen keselamatan (setiap permintaan) RM 30.00
Penyata pembiayaan (setiap permintaan) RM10.00
Bayaran komitmen ke atas jumlah kemudahan yang tidak digunakan
sekiranya jumlah overdraf dengan bank melebihi daripada RM250,000.
1% per annum
Lebihan atas had 5.36% melebihi KA setahun akan dikenakan ke atas
jumlah yang melebihi had anda yang diluluskan.

Akaun Mata Wang Asing

Perkara Tarif
Yuran Penyelenggaraan Dua Kali Setahun Bagi Setiap Akaun

Dolar U.S. (USD)
Dirham Emiriah Arab Bersatu (AED)
Dolar Australia (AUD)
Euro (EUR)
Pound British (GBP)
Dolar Hong Kong (HKD)
Yen Jepun (JPY)
Dolar New Zealand (NZD)
Dolar Singapura (SGD)


USD10.00
AED38.00
AUD15.00
EUR9.00
GBP6.00
HKD77.00
JPY1,100
NZD15.00
SGD16.00
Pindahan Telegraf (TT)/ Caj Kabel

Dolar U.S. (USD)
Dirham Emiriah Arab Bersatu (AED)
Dolar Australia (AUD)
Euro (EUR)
Pound British (GBP)
Dolar Hong Kong (HKD)
Yen Jepun (JPY)
Dolar New Zealand (NZD)
Dolar Singapura (SGD)


USD8.00
AED27.00
AUD11.00
EUR6.00
GBP5.00
HKD59.00
JPY771.00br> NZD14.00
SGD12.00
Jualan Draf Asing

Dolar U.S. (USD)
Dirham Emiriah Arab Bersatu (AED)
Dolar Australia (AUD)
Euro (EUR)
Pound British (GBP)
Dolar Hong Kong (HKD)
Yen Jepun (JPY)
Dolar New Zealand (NZD)
Dolar Singapura (SGD)


USD3.00
AED10.00
AUD4.00
EUR2.00
GBP2.00
HKD24.00
JPY289.00
NZD5.00
SGD5.00

Produk Perbankan Internet - Perbankan Internet Runcit

Perkara Tarif
Penghantaran Wang ke Akaun Bank Lain
(AFFIN BANK ke BANK LAIN)
Inter-Bank Giro
RM0.10 setiap transaksi
Pemindahan Segera (IBFT)
RM0.01 - RM5,000 = Percuma
RM5,001 - RM50,000 = RM0.50 setiap transaksi
Pemindahan Telegraf Komisen
Tiada komisen dikenakan jika nilai transaksi lebih atau bersamaan dengan RM5,000
RM3.00 dikenakan jika nilai transaksi kurang daripada RM5,000
Caj Kabel
RM30.00 setiap transaksi
Permohonan Buku Cek Duti Setem
(RM0.15 per leaf x 15)= RM2.25
Caj Penghantaran
RM5.00 setiap permohonan
Langganan Tabung ASNB RM1.00 setiap transaksi
Pembayaran Bil Caj yang dikenakan untuk:

PTPTN RM1.00 setiap transaksi
PTPL
RM1.00 setiap transaksi
TABUNG HAJI
RM1.00 setiap transaksi
MSU
RM0.50 setiap transaksi
SATU
RM0.50 setiap transaksi

Produk Perbankan Internet - Perbankan Korporat

Perkara Perbankan Internet Korporat untuk IKS * Perbankan Internet Korporat untuk Korporat/Bukan IKS
Tarif
Token Keselamatan Tiada Caj **RM150.00 setiap token
(Sekali sahaja)
Yuran Bulanan Untuk Pakej Pertanyaan
Tiada Caj

Untuk Pakej Transaksi
-
Untuk Pakej Pertanyaan
Tiada Caj

Untuk Pakej Transaksi
**RM20.00 setiap bulan
Penghantaran Wang Ke Akaun Sendiri Tiada Caj
Penghantaran Wang ke Akaun AFFINBANK
Tiada Caj
Penghantaran Wang ke Akaun Bank Lain melalui "Interbank GIRO"
Inter-Bank Giro
RM0.00 per transaksi (Transaksi Percuma untuk Pembayaran IBG. sah dari 1 Jun 2021 hingga 31 Dis 2021)

Rentas
**RM 2.00 setiap transaksi
Inter-Bank Giro
RM0.00 per transaksi (Transaksi Percuma untuk Pembayaran IBG. sah dari 1 Jun 2021 hingga 31 Dis 2021)

Rentas
**RM 9.00 setiap transaksi
Pindahan Telegrafik (TT) Komisen
Tiada komisen dikenakan jika nilai transaksi lebih atau bersamaan dengan RM5,000

**RM3.00 dikenakan jika nilai transaksi kurang daripada RM5,000

Caj Kable
**RM30.00 setiap transaksi
Cek Jurubank (BC) Caj Servis
**RM5.00 setiap transaksi
Item Perbankan Internet Korporat untuk IKS * Perbankan Internet Korporat untuk Korporat/Bukan IKS
Tarif
Penghentian Cek Tiada Caj
Permohonan Buku Cek Duti Stem
(**RM0.15 sehelai x 50) = RM7.50

Caj Penghantaran
**RM5.00 setiap buku cek
Muat turun Penyata Bank Tiada Caj
Pembayaran Bil Tiada Caj
Caj Pembayaran secara pukal Autopay/IBG Korporat

Pindahan Akaun Pihak Ketiga
(AFFINBANK ke AFFINBANK)

Tiada Caj

Inter Bank
(AFFINBANK ke Bank Lain)

**RM0.10 setiap akaun

RENTAS
(AFFINBANK ke Bank Lain)

**RM2.00 setiap akaun (IKS)
**RM 9.00 setiap akaun (bukan IKS)

Tertakluk kepada Terma dan Syarat

* Definisi SME adalah berdasarkan Surat Pekeliling Bank Negara Malaysia untuk Definisi Baru Industri Kecil dan Sederhana (IKS) - BNM / RH / CIR 028-1

**Tertakluk kepada Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP)

Produk dan Perkhidmatan - ATM

Perkara Tarif
Pengeluaran Kad MyDebit RM10.00
Penggantian Kad MyDebit disebabkan kehilangan/ kecurian/ kehilangan PIN atau kad dirosakkan oleh pelanggan RM10.00 atau RM12.00 (BSA/BCA)
Penggantian bagi kad-kad rosak yang dipulangkan disebabkan oleh kecacatan teknikal atau dipanggil balik oleh Bankuntuk penggantian. Dikecualikan
Yuran Perkhidmatan Tahunan Kad MyDebit.

*Kad akan "DINYAH AKTIFKAN" pada hari ke-10 selepas 9 kali percubaan gagal disebabkan baki tidak mencukupi. Bagi mengaktifkan semula kad, sila kunjungi cawangan yang berhampiran.
RM8.00
Pengeluaran Tunai ATM / transaksi lain melalui rangkaian MEPS (bukan ATMAFFINBANK) RM1.00 setiap pengeluaran/ transaksi di ATM Bank Tempatan termasuk di Kuwait Finance House dan Al-Rajhi Bank melalui rangkaian MEPS

RM1.00 setiap pengeluaran di ATM Bank Asing Tempatan (Citibank, Standard Chartered, UOB, HSBC & OCBC) melalui rangkaian MEPS

Catatan: Caj di atas akan diketepikan berkuat kuasa 6 April 2020 sehingga berakhirnya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan.

RM12.00 setiap pengeluaran di Bank Luar melalui rangkaian MEPS serantau (Indonesia, Singapore, China & Thailand)

*Bank Asing Tempatan: Citibank, Standard Chartered, UOB, HSBC & OCBC.

**Hanya RM1.00 caj perkhidmatan akan dikenakan ke atas pengeluaran tunai melibatkan Kuwait Finance House & Al-Rajhi Bank
 
Pemindahan Segera (IBFT) RM0.01 - RM5,000 = Percuma
RM5,001 - RM50,000 = RM0.50 setiap transaksi
Interbank GIRO melalui ATM RM0.10 setiap transaksi
Permintaan Cek Book melalui ATM RM 2.25 (Duti Stem)
RM 5.00 (Caj Penghantaran)

Produk dan Perkhidmatan - Pembayaran Domestik

Perkara Tarif
RENTAS Keluar
 • Syarikat
 • Individu / SME

RM9.00 setiap transaksi
RM5.00 setiap transaksi
RENTAS Masuk Komisen : Dikecualikan
Pemindahan melalui Sistem Bayaran Antara bank GIRO RM2.00 setiap transaksi
Cek Jurubank (BC)
(Tidak termasuk terbitan saham baru MIDF/MIH)

Caj pemprosessan cek
RM5.00 (termasuk duti setem)

RM0.50 per cek
Bayaran Balik BC dan draf serah dapat yang dilaporkan hilang S/Charge: RM10.00
L/I : RM10.00
Permintaan untuk menggantikan BC lampau tarikh laku (dengan instrumen) RM10.00
Pembelian Draf Serah Dapat Keluar (DD) Komisen : Dikecualikan
Draf Serah dapat Saham Baru MIDF/ MIH dan Cek Jurubank RM2.00
Pembatalan BC / DD Keluar (dengan instrument) RM2.00
Pindahan Telegrafi Tempatan (TT)
Keluar RM perlu dibayar di cawangan/bank di kawasan berbeza
Komisen : Dikecualikan
Caj Kabel :
Semenanjung Malaysia: RM5.00
Sarawak/ Sabah: RM10.00
Setiap bayaran

Bayaran dibuat oleh institusi amal

Pindahan dana pelanggan daripada satu akaun ke akaun lain beliau dalam cawangan yang sama

Arahan tetap bagi bayaran balik pinjaman
RM6.30

RM3.30

RM2.00


Percuma
(Affin only)

SI tidak berjaya disebabkan dana yang tidak mencukupi dalam akaun

Peneraan Perjanjian SI


RM10.00

RM10.00
Arahan-arahan diterima daripada pelanggan bagi mengkreditkan gaji kepada pemegang akaun atau pembayar pihak ketiga

(i) Arahan-arahan diterima melalui penyenaraian kertas

(ii) Arahan-arahan diterima melalui bayaran automatik atau media elektronik
RM4.00 setiap benifisiari

RM2.00 setiap benifisiari
Arahan-arahan diterima daripada jurubank untuk mengkreditkan pemegang akaun Affin Bank RM2.00 setiap transaksi
Deposit Antara cawangan di mana cawangan Tempatan dan Cawangan Kutipan di kawasan penjelasan yang berbeza (cek luar) Komisen : Dikecualikan
Deposit Tunai Antara Cawangan: Percuma

Produk dan Perkhidmatan - Kiriman Wang Asing & Draf Permintaan

Perkara Tarif

Penerimaan Kiriman Wang Asing (FTT)

 
i. Pengeluaran

Komisen:

 • RM5,000.00 ke bawah - RM3.00
 • RM5,000.00 dan ke atas - Tiada Caj

Caj Kabel:

 • MT103 - RM30.00 setiap transaksi
 • MT103/202 - RM 50.00 setiap transaksi
ii. Pembatalan / Pindaan Butiran FTT

Caj Perkhidmatan:

 • RM10.00 dan caj bank koresponden (jika ada)

Caj Kabel:

 • MT103 - RM30.00 setiap transaksi
 • MT103/202 - RM 50.00 setiap transaksi
Penerimaan Kiriman Wang Asing (FTT):

i) Penerimaan Kiriman Wang Asing (FTT); kredit CASA akaun

ii) Penerimaan Kiriman Wang Asing (FTT); kredit FCA/FCA-i akaun


Komisen:
RM5.00 setiap transaksi

RM5.00 setiap transaksi (setaraf)

Penghantaran Draf Permintaan Luar Negara (DD)

 

i. Pengeluaran

 1. USD
 2. Selain USD

Komisen :

 • RM7.00 setiap transaksi
 • RM5.00 setiap transaksi

ii. Pembatalan / Pindaan Butiran DD

 1. USD
 2. Selain USD

Caj Perkhidmatan:

 • RM100.00 setiap item
 • RM10.00 dan caj bank koresponden (jika ada)

Caj Kabel:

 • MT103 - RM30.00 setiap transaksi
 • MT103/202 - RM50.00 setiap transaksi

iii. Bayaran Balik / Penggantian DD Dilaporkan Hilang

 • RM15.00 per item dan caj kabel

Nota: Semua komisen dan caj adalah termasuk GST (0%)

* Caj transaksi RM5.00 (setaraf) akan dikenakan pada Penerimaan Kiriman Wang Asing yang di kreditkan pada Akaun Matawang Asing (FCA) dan Akaun Matawang Asing Islamik (FCA-i) berkuat kuasa 03 September 2018.

Produk dan Perkhidmatan - Pelbagai

Perkara Tarif
Kutipan Keluar Asing (FOC)
Komisen bagi jumlah RM
0.1% tambah cukai (jika berkenaan)
Minimum : RM10.00
Maximum : RM500.00
Bayaran Pos
Duti Setem
RM10.00 setiap perkara
15 sen setiap perkara
Komisen ke atas Jumlah Asing 0.1% tambah cukai (jika berkenaan)
Minimum : RM10.00
Maximum : RM100.00
Kemudahan Penukaran Tunai Khas Bagi cek LTAT/TMB

Duti setem bagi cek melebihi RM20.00
RM0.15 (daripada penerima)
Bayaran Pos dan Perbelanjaan Telefon bagi cek LTAT / TMB Min RM2.00 atau perbelanjaan sebenar yang ditanggung akan diperoleh semula daripada penerima
Deposit duit syiling

i. Akaun Perniagaan
ii. Individu

Pertukaran Duit Syiling (bagi pemegang-pemegang Akaun SAHAJA)

i. Individu
ii. Akaun Perniagaan
Bagi beberapa keeping duit syiling (denominasi sama)

Setiap beg (denominasi sama)

Pertukaran Wang Kertas


1% deposit atau min RM10.00
PercumaPercuma
RM1.00 bagi setiap RM50.00


RM10.00 setiap beg bagi pelanggan

Percuma
Lokar Deposit Selamat (SDL)

i. Deposit Kunci

ii. Sewa

   Lokar Deposit Selamat   Lokar Deposit Selamat-i


iii. Hilang salah satu atau kedua-dua kunci (di mana berkenaan)
iv. Caj Lewat Bayar


RM200.00Kecil: RM250.00
Sederhana: RM350.00
Besar: RM400.00

Sederhana: RM350.00
Besar: RM400.00

Penggantian 1 kunci: RM100.00 (tidak termasuk caj pengangkutan daripada vendor)

Memecahkan lokar & penggantian kunci minimum RM300.00 atau kos sebenar, mana-mana yang lebih tinggi

RM10.00
Pengesahan Audit (Islamik)
(Tarikh kuatkuasa dari 12 Mac 2018)
RM50.00
Pengesahan Audit (Konvensional) RM50.00 untuk permintaan tahun semasa dan RM100.00 untuk tahun-tahun terdahulu. (berkuatkuasa 2/1/2018)
Penyata Penebusan Pinjaman Komersial dan Korporat RM50.00 setiap permintaan
Deposit Cek Luar (OCD) Komisen : Dikecualikan
Wang / Wang Pos (diterbitkan oleh/dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Wakil Pos Malaysian ) Percuma
Surat pengesahan ( dengan atau tanpa dokumen) bagi pengeluaran daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) RM20.00
Pengendorsan ke atas status akaun syarikat

i. Pengemukaan tender
ii. Pengesahan penandatangan-penandatangan cek diberi kuasa bagi pembaharuan lesen Pusat Kontraktor
RM20.00 untuk setiap pengendorsan

Produk dan Perkhidmatan - Pinjaman ASB

Perkara Tarif
Penyata Penebusan (setiap permintaan) Tiada
Penyata Pinjaman Tambahan (setiap permintaan) RM10.00
Caj Lewat Bayar 1% setahun ke atas jumlah yang tertunggak , yang dikira dari tarikh tertunggak sehingga pembayaran balik penuh bulanan
Yuran Sijil ASB RM50.00
Duti Setem RM10.00 menurut Akta Setem 1949 (Semakan 1989)

Produk dan Perkhidmatan - Pinjaman Perumahan

Perkara Tarif
Penyata Penyelesaian (setiap permintaan) RM50.00
Surat pengesahan untuk pengeluaran KWSP (setiap permintaan) RM20.00 (dengan/tanpa salinan dokumen)
Pengambilan keluar Dokumen Sekuriti (setiap permintaan) RM30.00 (untuk salinan lengkap dokumen)
Penyata Pinjaman (setiap permintaan) RM10.00
Penstrukturan / Penjadualan semula (setiap permintaan) Tiada Caj
Duti Setem Duti Setem – menurut Akta Duti Setem 1949 (disemak 1989) Dokumen Sekuriti Prinsipal :- Kadar duti advalorem : Jumlah amaun pinjaman x 0.50% Contoh : RM500,000.00 x 0.50% = RM2,500

Dokumen Sekuriti Sekunder :- Kadar duti nominal - RM10 untuk setiap dokumen

Nota : Peguam akan memberi penjelasan berkenaan dengan jenis dokumen sekuriti yang akan digunakan bagi penyediaan perjanjian pembiayaan
Yuran pengeluaran semula untuk bayaran lebihan (terpakai untuk Affin Home Solution Plus dan produk berkaitan) RM25.00 setiap transaksi
Yuran Pemprosesan (jika berkenaan) Tiada caj

Overdraf sepenuh Affin Home Flexi Plus melebihi RM100,000 : RM200.00 yuran pemprosesan
Penalti Penyelesaian Awal Tempoh Pengekalan
3 tahun dari tarikh pengeluaran pertama

Penalti
Penalti sebanyak 2% atas jumlah pinjaman asal jika ditebus dalam tempoh 3 tahun tempoh pengekalan

(tertakluk kepada tempoh pengekalan dan jumlah penalti dikenakan dalam surat tawaran)
Caj Bayaran Lewat 1% setahun ke atas jumlah tunggakan sehingga penyelesaian jumlah tunggakan

Produk dan Perkhidmatan - Sewa Beli

Perkara Tarif
Mengeluarkan surat keizinan untuk kehilangan kad
pendaftaran, menukar nombor pendaftaran / nombor enjin
RM50.00
Caj perkhidmatan penukaran nama (Hakmilik dituntut oleh
Bank perlu diendoskan)
RM20.00
Caj Penyelesaian sepenuhnya akaun Sewa Beli RM50.00
Caj Pengeposan RM1.00 bagi mel biasa
RM5.00 bagi mel berdaftar
Salinan dokumen-dokumen sekuriti (kereta terpakai / kereta
dibaikpulih)
RM10.00

Pembiayaan Perdagangan

No Product Description Tariff/Charges Fees Amount With Goods And Services Tax (GST) Effective 1/4/2015
1 LETTER OF CREDIT (LC) Issuance Commission/Fee 0.1% per month (or part of month thereof) plus 6% GST ( min=RM106 inclusive 6% GST)
Amendment on Extension
of Expiry Date and/or Increase in Amount
Commission/Fee 0.1% per month (or part of month thereof) plus 6% GST ( minimum RM53 inclusive 6% GST)
Amendment -Others Commission/Fee RM53.00 inclusive 6% GST
Note : Opening commission is calculated at a prescribed rate on the LC amount for each month (or part of month thereof) of validity of LC, which is payable in full upon issuance of LC.
If there is a subsequent amendment to the expiry date and/or increase in LC amount , additional commission will be imposed based on the extended period and/or the increamental LC amount and will be payable upon amendment on LC.
2 INWARD BILLS FOR COLLECTION Issuance Commission/Fee 0.1% flat on bill amt plus 6% GST
Minimum RM10.60 inclusive 6% GST
Maximum RM530 for Local Bill inclusive 6% GST or
maximum RM106 for Foreign Bill inclusive 6%. GST
Amendment (increase in amount) Commission/Fee 0.1% flat on increased bill amt plus 6% GST
Minimum RM10.60 inclusive 6% GST
Maximum RM530 for Local Bill inclusive 6% GST or
maximum RM106 for Foreign Bill inclusive 6%. GST
Cancellation /Unpaid/ Dishonoured bills Commission/Fee Service charge RM53 inclusive 6% GST
3 INWARD BILL UNDER LC- USANCE Acceptance Commission/Fee 0.1% per month (or part of month thereof) on bill amount and usance period plus 6% GST ( min=RM53 inclusive 6% GST) Additional Commission on overdrawn LC amount or expired LC at 0.1% per month (part of month thereof) plus GST 6% (Minimum RM53 inclusive 6% GST)
Settlement after Maturity Interest 3.5% + BLR or as per Letter of Offer
4 INWARD BILL UNDER LC- SIGHT Issuance Commission/Fee Additional Commission on overdrawn LC amount or expired LC at 0.1% per month (part of month thereof) plus GST 6% (Min RM53 inclusive 6% GST)
Interest from reimbursement date by Agent Bank to date of payment at Bank’s Foreign Center Rate (FCR)
  Interest
5 FOREIGN BILLS OF EXCHANGE DISCOUNTED Issuance FBED-Non LC Commission/Fee 0.1% flat plus GST or  min RM10.60 max RM106 inclusive of GST
Interest Cost of Funds plus Margin as quoted by Treasury or as per LO terms
Issuance FBED-LC Commission/Fee 0.1% flat plus GST or min RM10.60 max RM106 inclusive of GST
Document Checking Fee RM106 inclusive 6% GST.
Interest Cost of Funds plus Margin as quoted by Treasury or as per LO terms
6 DOMESTIC BILLS OF EXCHANGE DISCOUNTED (DBED) Issuance DBED-Non LC Commission/Fee 0.1% flat plus 6% GST or min RM10.60 inclusive 6% GST or max RM530 inclusive 6% GST
Interest 3.5% + BLR or as quoted as per LO terms
Issuance DBED-LC Commission/Fee 0.1% flat plus 6% GST or min RM10.60 inclusive 6% GST or max RM530 inclusive 6% GST
Document Checking Fee RM53 inclusive 6% GST.
Interest 3.5% + BLR or as quoted as per LO terms
7 INWARD LETTER OF CREDIT Advising Commission/Fee RM42.40 inclusive 6% GST
Advising with Confirmation Commission/Fee Additional confirmation fee to be quoted plus 6% GST (where applicable)
Advising of Amendment Commission/Fee RM42.40 inclusive 6% GST
8 LETTER OF TRANSFER Transferring Commission/Fee 0.2% per month (or part of month thereof) plus 6% GST ( min=RM265 inclusive 6% GST)
Amendment: Increase in Amount Commission/Fee 0.2% per month (or part of month thereof) plus 6% GST ( min=RM53 inclusive 6% GST)
Amendment: Extension of Expiry Date Commission/Fee 0.2% per month (or part of month thereof) plus 6% GST ( min=RM53 inclusive 6% GST)
Amendment: Others Commission/Fee 0.2% per month (or part of month thereof) plus 6% GST ( min=RM53 inclusive 6% GST)
9 ECR - POST SHIPMENT Issuance Commission/Fee Transaction Fee = RM10.60 per transaction inclusive of GST
Interest EXIM Bank funding rate + spread as per LO terms
Liquidation Commission/Fee Transaction Fee=RM10 .60 per transaction inclusive of GST
Non Payment at Maturity Interest 3.5% + BLR or as per LO
10 ECR-PRE SHIPMENT Issuance of Domestic
Purchase Order (DPO) / Local Purchase Order (LPO)
Commission/Fee 0.05% FLAT on value plus 6% GST
Min. = RM21.20 inclusive 6% GST
Max. = RM530.00 inclusive 6%GST
Lodgement/Drawdown
/Liquidation/Cancellation
Commission/Fee Transaction Fee=RM10.60 per transaction inclusive 6% GST
Interest Interest EXIM Bank funding rate + spread as per LO terms
Non Payment at Maturity Interest 3.5% + BLR or as per LO
11 BANK GUARANTEE (BG) Issuance Commission/Fee 0.1% per month (or part of month thereof) plus 6% GST ( min=RM106 inclusive 6% GST)
Format Vetting Fee RM265 -BG format vetting fee inclusive 6% GST
Amendment on Extension
of Expiry Date and/or Increase in Amount
Commission/Fee 0.1% per month (or part of month thereof) plus 6% GST ( min=RM53 inclusive 6% GST)
Amendment -Others Commission/Fee RM53.00 inclusive 6% GST
BG Assignment Commission/Fee RM265 inclusive 6% GST
Note : Opening commission is calculated at a prescribed rate on the BG amount for each month (or part of month thereof) of validity of BG, which is payable in full upon issuance of BG.
If there is a subsequent amendment to the expiry date and/or increase in BG amount , additional commission will be imposed based on the extended period and/or the increamental BG amount and will be payable upon amendment on BG
12 AD HOC BG Issuance Commission/Fee 0.125% per month (or part of month thereof) plus 6% GST (Min. = RM265 inclusive 6% GST)
Format Vetting Fee RM265 -BG format vetting fee inclusive. 6% GST
Amendment on Extension
of Expiry Date and/or Increase in Amount
Commission/Fee 0.125% per month (or part of month thereof) on BG increased amount and/or the new expiry date plus 6% GST Min. RM265 inclusive. 6% GST.
Amendment (Extend expiry date) Commission/Fee 0.125% per month (or part of month thereof) on the new expiry date plus 6% GST
Min. RM265 inclusive. 6% GST
Amendment Others Handling Fee RM53. inclusive 6% GST
BG Assignment Handling Fee RM265 inclusive 6% GST
Note : Opening commission is calculated at a prescribed rate on the BG amount for each month (or part of month thereof) of validity of BG, which is payable in full upon issuance of BG.
If there is a subsequent amendment to the expiry date and/or increase in BG amount , additional commission will be imposed based on the extended period and/or the new increased BG amount and will be payable upon amendment on BG
13 BG PLUS Issuance Commission/Fee As per package. Package A (Cash margin as collateral plus insurance) = 1.15% p.a. plus 6% GST, Package B (FD as collateral plus insurance) =1.25% p.a. plus 6% GST, Package C (Cash margin/FD as collateral without insurance) = 1.50% p.a. plus 6% GST or Min. = RM265 inclusive 6% GST
Amendment (increase in amount) Commission/Fee As per package. Package A= 1.15%p.a plus 6% GST, Package B=1.25% p.a. plus 6% GST, Package C = 1.50% p.a. plus 6% GST on the increased BG amount or Min. = RM265 inclusive 6 % GST.
Amendment (Extend expiry date) Commission/Fee As per package. Package A= 1.15%p.a plus 6% GST, Package B=1.25% p.a. plus 6% GST, Package C = 1.50% p.a. plus 6% GST on the new expiry date or Min. = RM265 inclusive 6 % GST.
Amendment (Amount and
Extend Expiry date)
Commission/Fee As per package. Package A= 1.15%p.a plus 6% GST, Package B=1.25% p.a. plus 6% GST, Package C = 1.50% p.a. plus 6% GST on the increased BG amount and new expiry date or Min. = RM265 inclusive 6 % GST.
Amendment Others Handling Fee RM53 inclusive 6% GST
BG Plus Assignment Handling Fee RM265.00 inclusive 6% GST
Note : Opening commission is calculated at a prescribed rate from the date of BG Plus issuance and payable in full from the time from establishment of all BG Plus.
If there is any subsequent extension to the expiry date/increase in the amount of the BG Plus, additional commission will be imposed based on extended period or the increase BG Plus amount and will be collected when the BG Plus is extended or the amount increased
14 BANKERS ACCEPTANCE (BA) Issuance/Discount Discount Interest/
Acceptance Commission
Discount Interest as quoted by the Bank plus Acceptance commission as prescribed in LO
15 OUTWARD BILLS COLLECTION- DOMESTIC Issuance Commission/Fee 0.1% flat plus 6% GST or min. RM10.60 inclusive. GST and max RM530 inclusive 6% GST
Amendment Commission/Fee 0.1% flat plus 6% GST or min. RM10.60 inclusive. GST maximum and RM530 inclusive 6% GST
16 OUTWARD BILLS COLLECTION- FOREIGN Issuance Commission/Fee 0.1% flat or min. RM10 and max. RM100
Amendment Commission/Fee 0.1% flat or min. RM10 and max. RM100
17 TRUST RECEIPT (TR)/ FOREIGN CURRENCY TR (FTR) Issuance Interest Prescribed rate as per LO terms
Non Payment on Maturity Interest 1% above prescribed rate /or as per LO terms
18 ENDORSEMENT OF TRANSPORT DOCUMENT/SHIPPING GUARANTEE (SG) Issuance Commission/Fees Flat 0.1% on invoice amount Minimum RM53.00 inclusive GST
Unredeemed SG (not cancelled within 3 months
from date of issue)
Commission/Fees Additional 0.5% per annum on amount until date of return of SG Minimum RM53.00 inclusive 6% GST
19 STANDARD CHARGES ON
ALL PRODUCTS
  Courier Local
Minimum RM15.90 inclusive 6% GST, Maximum RM26.50. inclusive 6% GST
Foreign
Minimum RM63.60 inclusive GST, Maximum as per DHL published rate plus 6% GST
OUTGOING RENTAS RM 9.00 inclusive 0% GST per transaction (for Corporate)

RM 5.00 inclusive 0% GST per transaction (for Individual / SME)
Postage RM10.60 inclusive 6% GST
Swift/ Cable Minimum RM15.90 inclusive 6% GST, Maximum RM115 inclusive 6% GST
Revenue Stamp RM10

Note: Affin Bank Berhad reserves the right to vary the fees, charges and interest as stated above with prior notice or as agreed with the customer in the Letter of Offer.

In accordance with the provisions of the Goods and Services Tax (GST) Act 2014, the fees and charges is subject to GST at zero rate if the transaction relates to export of goods outside Malaysia.

Individu (Fi Dan Caj Baru Berkuatkuasa 1 Jun 2015)

Pemindahan Dana Dalaman

No Perkara Saluran Transaksi
Perbankan Internet Perbankan Mobile ATM Di Kaunter Cawangan
1 Bayaran dan Caj (RM setiap Transaksi) Tiada Tiada Tiada Tiada
2 Harian Transaksi Had (RM sehari)
 1. Pemindahan ke akaun Sendiri - Tiada Had
 2. Pemindahan ke akaun Pihak Ketiga - RM50,000
Tiada
 1. Pemindahan ke akaun Sendiri - Tiada Had
 2. Pemindahan ke akaun Pihak Ketiga - RM3,000 beserta Pengeluaran Wang Tunai
Tiada Had (Tertakluk kepada had dana)
3 Rujukan Pembayaran        
  (i) Nama Pembayar dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank penerima YA Tiada Tiada YA
  (ii) Nama Penerima dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank pembayar YA Tiada Tiada YA
4 Waktu Operasi 24/7 Tiada 24/7 Waktu Perbankan*
    Untuk semua saluran transaksi
5 Waktu Kredit Dana        
  (i) Isnin - Jumaat Segera Tiada Segera Segera
  (ii) Bukan hari perniagaan Segera Tiada Segera Tiada
6 Waktu Pemulangan Dana Tiada Tiada Tiada Tiada

*Waktu Perbankan:
Semenanjung Malaysia
9:15 am hingga 4:15 pm (Isnin hingga Khamis)
9:15 am hingga 4:00 pm (Jumaat)

Kelantan & Terengganu
9:15 am hingga 4:15 pm (Ahad hingga Rabu)
9:15 am hingga 4:00 pm (Khamis)

Sabah & Sarawak
9:00 am hingga 4:00 pm (Isnin hingga Jumaat)

Pemindahan Dana Antara Bank (IBG)

No Perkara Saluran Transaksi
Perbankan Internet Perbankan Mobile ATM Di Kaunter Cawangan
1 Bayaran dan Caj (RM setiap Transaksi) RM0.10 setiap transaksi Tiada RM0.10 setiap transaksi RM2.00 setiap transaksi
2 Harian Transaksi Had (RM sehari) RM 50,000 - Kongsi Had dengan IBFT Tiada RM 50,000 - Kongsi Had dengan IBFT RM 1,000,000.00
3 Rujukan Pembayaran        
  (i) Nama Pembayar dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank penerima Ya Ya Ya Ya
  (ii) Nama Penerima dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank pembayar Ya Tiada Tiada Ya
4 Pembayaran Masa Hadapan Ya Tiada Tiada Tiada
5 Waktu Operasi 24/7 Tiada 24/7 Waktu Perbankan*

*Percuma untuk Warga Emas dan Orang Kurang Upaya (OKU)

Waktu Transaksi untuk Pemindahan Dana Antara Bank (IBG)

    Perbankan Internet dan Di Kaunter Cawangan
1 **Waktu Kredit Dana **Dana diterima oleh Penerima ** Pemulangan Dana bagi Urusniaga Tidak Berjaya
  (i) Isnin - Jumaat      
  Sebelum 5.00 pagi Hari Yang Sama 11.00 pagi 5.00 petang
  5.01 pagi - 8.00 pagi 2.00 petang 8.20 malam
  8.01 pagi - 11.00 pagi 5.00 petang 11.00 malam
  11.01 pagi - 2.00 petang 8.20 malam 11.00 pagi, hari bekerja berikut
  2.01 petang - 5.00 petang 11.00 malam
    Selepas 5.00 petang Hari bekerja berikut 11.00 pagi 5.00 petang
  (ii) Bukan Hari Perniagaan (Sabtu, Ahad dan Cuti Umum Wilayah Persekutuan) Hari bekerja berikut 11.00 pagi 5.00 petang
 
    ATM
2 **Waktu Kredit Dana **Dana diterima oleh Penerima ** Pemulangan Dana bagi Urusniaga Tidak Berjaya
  (i) Isnin - Jumaat      
  Sebelum 4.00 pagi Hari Yang Sama 11.00 pagi 5.00 petang
  4.01 pagi - 7.00 pagi 2.00 petang 8.20 malam
  7.01 pagi - 10.00 pagi 5.00 petang 11.00 malam
  10.01 pagi -1.00 petang 8.20 malam 11.00 pagi, hari bekerja berikut
  1.01 petang - 4.00 petang 11.00 malam
    Selepas 4.00 petang Hari bekerja berikut 11.00 pagi 5.00 petang
  (ii) Bukan Hari Perniagaan (Sabtu, Ahad dan Cuti Umum Wilayah Persekutuan) Hari bekerja berikut 11.00 pagi 5.00 petang

**Dalam Keadaan Normal

Pemindahan Segera (IBFT)

No Perkara Saluran Transaksi
Perbankan Internet Perbankan Mobile ATM
1 Bayaran dan Caj (RM setiap Transaksi) RM0.01 - RM5,000 = PercumaRM5,001 - RM50,000 = RM0.50 setiap transaksi Tiada RM0.01 - RM5,000 = PercumaRM5,001 - RM50,000 = RM0.50 setiap transaksi
2 Harian Transaksi Had (RM sehari) RM 50,000 – Kongsi Had dengan IBG Tiada RM 50,000 - Kongsi Had dengan IBG
3 Pembayaran rujukan      
(i) Nama Pembayar dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank penerima Ya Tiada Ya
(ii) Nama Penerima dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank pembayar Ya Tiada Ya
4 Waktu Operasi 24/7 Tiada 24/7
    Untuk semua saluran transaksi
5 Waktu Kredit Dana      
  (i) Isnin - Jumaat Segera Tiada Segera
  (ii) Bukan hari perniagaan Segera Tiada Segera
6 Waktu Pemulangan Dana Tiada Tiada Tiada

Rentas

No Perkara Saluran Transaksi
Perbankan Internet Perbankan Mobile Di Kaunter Cawangan
1 Bayaran dan Caj (RM setiap Transaksi) Tiada Tiada RM 5.30 setiap transaksi
2 Pembayaran rujukan      
(i) Nama Pembayar dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank penerima Tiada Tiada Ya
(ii) Nama Penerima dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank pembayar Tiada Tiada Ya
3 Waktu Operasi Tiada Tiada Waktu Perbankan*
    Untuk semua saluran transaksi
4 Waktu Kredit Dana      
  (i) Isnin - Jumaat Tiada Tiada Waktu Kredit Bank Penerima
  (ii) Bukan hari perniagaan Tiada Tiada Tiada
5 Waktu Pemulangan Dana Bila Diterima dari Bank Penerima Tiada Atas penerimaan dari Bank Penerima

Lain-lain Bayaran/Caj untuk Perbankan Atas Talian (Internet dan Mobile)

No. Items RM
1 Caj-caj lain yang berkaitan:  
  (i) Penyelenggaraan / Bayaran langganan Tiada
  (ii) Token sekuriti Tiada
  (iii) Sijil Digital Tahunan Tiada
  (iv) Pembayaran Gaji Tiada
  (v) Pemberitahuan / SMS Tiada
  (vi) Latihan Tiada
2 Tawaran dan Pakej Tiada

Perniagaan (Fi Dan Caj Baru Berkuatkuasa 1 Oktober 2014)

DuitNow Bayaran ke Akaun (Pemindahan Segera) & DuitNow Bayaran ke Proxy

No. Perkara Perbankan Internet
1 Pendaftaran ID DuitNow Tiada Caj
2 Bayaran dan Caj (RM setiap transaksi)
Perniagaan Perseorangan, Perkongsian dan SME1 Tiada Caj2
Lain-lain korporat/ Bukan SME Tiada caj untuk transaksi ≤ RM5,000.00
RM 0.50 untuk transaksi > RM5,000.00
3 Had Transaksi Harian (RM sehari)
Perniagaan Perseorangan, Perkongsian dan SME RM 10 Juta setiap transaksi
Lain-lain korporat/ Bukan SME RM 10 Juta setiap transaksi
4 Rujukan Pembayaran
Nama Pembayar dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank penerima Ya
Nama Penerima dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank pembayar Ya
5 Waktu Operasi 24/7
6 Waktu Kredit Dana
Isnin - Jumaat Segera
Bukan Hari Perniagaan Segera
7 Waktu Pemulangan Dana Tiada

1 Definisi SME (Small and Medium Enterprises) atau PKS (Perniagaan Kecil & Sederhana) adalah berdasarkan Pekeliling Bank Negara Malaysia mengenai Definisi Baru Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) - BNM / RH / CIR 028-1
2 Caj DuitNow bagi Perniagaan Perseorangan, Perkongsian dan SME dikecualikan bermula 28 Feb 2020

Pemindahan Dana Dalaman

No. Perkara Saluran Transaksi
Perbankan Internet Perbankan Mobile ATM Kaunter Cawangan
1. Bayaran dan Caj (RM setiap Transaksi)        
Perniagaan Perseorangan, Perkongsian dan SME* Tiada Caj Tiada Tiada RM 2.00
Lain-lain korporat Tiada Caj Tiada Tiada RM 2.00
2. Had Transaksi Harian (RM sehari)        
Perniagaan Perseorangan, Perkongsian dan SME* Had Sendiri Pelanggan Tiada
 • Pindahan kepada Akaun Sendiri: Tiada Had
 • Pindahan kepada Akaun Pihak Ketiga: Maksimum RM5,000 dengan gabungan had Pengeluaran Tunai ATM
Had Sedia ada Akaun
Lain-lain korporat Had Sendiri Pelanggan Tiada Tiada Had Sedia ada Akaun
3. Rujukan Pembayaran
(i) Nama Pembayar dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank penerima
Ya Tiada Tiada Ya
(ii) Nama Penerima dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank pembayar Ya Tiada Tiada Ya
4. Waktu Operasi 24/7
(waktu kemaskini sistem 12:00 tengah malam - 1:00 pagi)
Tiada Tiada *Waktu Perbankan
    Untuk semua saluran transaksi    
5. Waktu Kredit Dana
(i) Isnin - Jumaat
Segera Tiada    
(ii) Bukan Hari Perniagaan Segera Tiada    
6. Waktu Pemulangan Dana Segera
(dengan persetujuan penerima)
Tiada    

* Untuk sektor pengeluaran, unjuran jualan tidak melebihi RM50 juta atau jumlah pekerja sepenuh waktu tidak melebihi 200 orang; untuk sektor perkhidmatan dan lain-lain, unjuran jualan tidak melebihi RM20 juta atau jumlah pekerja sepenuh waktu tidak melebihi 75 orang

*Berkuat kuasa 1 Januari 2020, perkhidmatan Pemindahan Segera disediakan di dalam perkhidmatan DuitNow - Bayaran kepada Akaun.

*Waktu Perbankan:
Semenanjung Malaysia
9:15 am hingga 4:15 pm (Isnin hingga Khamis)
9:15 am hingga 4:00 pm (Jumaat)

1:00 pm hingga 2:00 pm (Jumaat)- Ditutup bagi Cawangan AFFIN Islamik

Kelantan & Terengganu
9:15 am hingga 4:15 pm (Ahad hingga Rabu)
9:15 am hingga 4:00 pm (Khamis)

Sabah & Sarawak
9:00 am hingga 4:00 pm (Isnin hingga Jumaat)


Pemindahan Dana Antara Bank (IBG)

No. Perkara Saluran Transaksi
Perbankan Internet Perbankan Mobile ATM Kaunter Cawangan
1. Bayaran dan Caj (RM setiap Transaksi)        
Perniagaan Perseorangan, Perkongsian dan SME* RM 0.10 Tiada Tiada RM 2.00
Lain-lain korporat RM 0.10 Tiada Tiada RM 2.00
2. Had Transaksi Harian (RM sehari)        
Perniagaan Perseorangan, Perkongsian dan SME* Maks. RM 1,000,000 per Transaksi Tiada Maksimum RM50,000 dengan gabungan had Pemindahan Dana Segera Antara Bank (IBFT) Maks. RM 1,000,000 per Transaksi
Lain-lain korporat Maks. RM 1,000,000 per Transaksi Tiada Tiada Maks. RM 1,000,000 per Transaksi
3. Rujukan Pembayaran
(i) Nama Pembayar dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank penerima
Ya Tiada Tiada Ya
(ii) Nama Penerima dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank pembayar Ya Tiada Tiada Ya
4. Pembayaran Masa Hadapan Ya Tiada Tiada Tiada
5. Waktu Operasi 24/7
(waktu kemaskini sistem 12:00 tengah malam - 1:00 pagi)
Tiada Tiada *Waktu Perbankan
    Untuk semua saluran transaksi  
6. Waktu Kredit Dana
(i)Isnin - Jumaat
Dana diterima oleh Penerima Pemulangan Dana bagi Urusniaga Tidak Berjaya  
Sebelum 5:00 pagi Hari yang sama 11:00 pagi 5.00 petang  
5:01 pagi - 8:00 pagi 2:00 petang 8.20 malam  
8:01 pagi - 11:00 pagi 5:00 petang 11.00 malam  
11:01 pagi - 2:00 petang 8:20 malam 11.00 pagi, hari bekerja berikut  
2:01 petang - 5:00 petang 11:00 malam  
Selepas 5:00 petang Hari bekerja berikut 11:00 pagi 5.00 petang  
(ii) Bukan Hari Perniagaan (Sabtu, Ahad dan Cuti Umum Wilayah Persekutuan) Hari bekerja berikut 11:00 pagi 5.00 petang  
7 **Waktu Pemulangan Dana

Bagi transaksi yang diluluskan sebelum 11.30 pagi hari bekerja, pemulangan dana adalah pada hari yang sama.

Bagi transaksi yang diluluskan selepas 11.30 pagi hari bekerja, pemulangan dana adalah pada hari bekerja berikutnya tidak lewat dari pukul 10.30 pagi.

* Untuk sektor pengeluaran, unjuran jualan tidak melebihi RM50 juta atau jumlah pekerja sepenuh waktu tidak melebihi 200 orang; untuk sector perkhidmatan dan lain-lain, unjuran jualan tidak melebihi RM20 juta atau jumlah pekerja sepenuh waktu tidak melebihi 75 orang
** Dalam Keadaan Normal


Pemindahan Dana Segera Antara Bank (IBFT)

No. Perkara Saluran Transaksi
Perbankan Internet Perbankan Mobile ATM Kaunter Cawangan
1. Bayaran dan Caj (RM setiap Transaksi)        
Perniagaan Perseorangan, Perkongsian dan SME* Tiada Tiada RM 1.00  >
Lain-lain korporat Tiada Tiada Tiada  
2. Had Transaksi Harian (RM sehari)        
Perniagaan Perseorangan, Perkongsian dan SME* Tiada Tiada RM 5,000.00 (untuk Perniagaan Perseorangan sahaja)  
Lain-lain korporat Tiada Tiada Tiada  
3. Pembayaran rujukan
(i) Nama Pembayar dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank penerima
Tiada Tiada Tiada  
(ii) Nama Penerima dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank pembayar Tiada Tiada Tiada  
4. Waktu Operasi Tiada Tiada Tiada  
    Untuk semua saluran transaksi    
5. Waktu Kredit Dana
(i) Isnin - Jumaat
Tiada Tiada    
(ii) Bukan Hari Perniagaan Tiada Tiada    
6. Waktu Pemulangan Dana Tiada Tiada    

* Untuk sektor pengeluaran, unjuran jualan tidak melebihi RM50 juta atau jumlah pekerja sepenuh waktu tidak melebihi 200 orang; untuk sektor perkhidmatan dan lain-lain, unjuran jualan tidak melebihi RM20 juta atau jumlah pekerja sepenuh waktu tidak melebihi 75 orang


Rentas

No. Perkara Saluran Transaksi
Perbankan Internet Perbankan Mobile ATM Kaunter Cawangan
1. Bayaran dan Caj (RM setiap Transaksi)        
Perniagaan Perseorangan, Perkongsian dan SME* RM 2.00 Tiada   RM 4.00
Lain-lain korporat RM 4.00 Tiada   RM 9.00
2. Rujukan Pembayaran
(i) Nama Pembayar dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank penerima
Ya Tiada   Akan dilaksanakan pada Jun 2015
(ii) Nama Penerima dan rujukan Pembayaran di penyata akaun bank pembayar Ya Tiada   Akan dilaksanakan pada Jun 2015
3. Waktu Operasi 7:00 pagi - 4:00 petang Tiada   9.15 pagi - 3.00 petang
    Untuk semua saluran transaksi    
4. Waktu Kredit Dana
(i) Isnin - Jumaat
Segera Tiada    
(ii) Bukan Hari Perniagaan Hari bekerja berikutnya Tiada    
6. Waktu Pemulangan Dana Segera atas pulangan dari RENTAS Tiada    

* Untuk sektor pengeluaran, unjuran jualan tidak melebihi RM50 juta atau jumlah pekerja sepenuh waktu tidak melebihi 200 orang; untuk sektor perkhidmatan dan lain-lain, unjuran jualan tidak melebihi RM20 juta atau jumlah pekerja sepenuh waktu tidak melebihi 75 orang
*** Dalam Keadaan Normal


Lain-lain Bayaran/Caj untuk Perbankan Atas Talian (Internet dan Mobile)

No. Perkara Perniagaan Perseorangan, Perkongsian dan SME* Lain-lain Korporat
1. Caj Berkenaan    
i. Penyelenggaraan / Bayaran Langganan Tiada RM20 bulanan
ii. Token sekuriti
 • Token Digital
 • Token Fisikal

 • Tiada
  RM40 satu token digital
  RM150 satu token fisikal
  iii. Sijil Digital Tahunan Tiada Tiada
  iv. Pembayaran Gaji RM0.10** untuk IBG RM0.10** untuk IBG
  v. E-mel Pemberitahuan Tiada caj (Pemberitahuan melalui emel) Tiada
  Latihan Tiada Caj Tiada

  * Untuk sektor pengeluaran, unjuran jualan tidak melebihi RM50 juta atau jumlah pekerja sepenuh waktu tidak melebihi 200 orang; untuk sektor perkhidmatan dan lain-lain,  unjuran jualan tidak melebihi RM20 juta atau jumlah pekerja sepenuh waktu tidak melebihi 75 orang
  ** Tiada caj bagi Akaun Affin Bank


  Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami di talian 03-5522 3000 atau kunjungi mana-mana cawangan AFFINBANK/ AFFIN ISLAMIC hari ini.

  Kad Kredit

  Caj kewangan

  Kad Kredit Caj Kewangan (setahun)
  Transaksi Runcit Pengeluaran Tunai
  Kad AFFINBANK World Mastercard Peringkat 1 - 15% setahun jika Ahli Kad telah menjelaskan bayaran minimum tepat pada masanya untuk tempoh 12 bulan berturut-turut;

  Peringkat 2 - 17% setahun jika Ahli Kad telah menjelaskan bayaran minimum tepat pada masanya untuk tempoh sekurang-kurangnya 10 bulan dalam kitaran 12 bulan;

  Peringkat 3 - 18% setahun jika rekod pembayaran Ahli Kad tidak berada dalam mana-mana kategori di atas
  18%
  AFFIN INVIKTA Visa Infinite
  AFFINBANK Visa Signature
  AFFIN AVANCE Visa
  AFFIN AVANCE Affiliate
  AFFIN DUO (AFFIN Visa Cash Back dan AFFIN Mastercard Rewards)
  Kad AFFINBANK Visa Business Platinum
  Kad AFFINBANK Mastercard Gold
  Kad AFFINBANK Visa Gold
  Kad AFFINBANK Mastercard Classic
  Kad AFFINBANK Visa Classic
  Kad AFFINBANK BHPetrol ‘Touch & Fuel’ Mastercard Contactless
  Kad AFFINBANK Visa Basic
  Kad AFFINBANK Mastercard Basic

  Yuran Tahunan

  Produk Pengecualian yuran tahunan Tahun yang berikut (setahun) Pengecualian yuran tahunan berikutnya tertakluk kepada seperti berikut:
  Kad Utama Kad Tambahan Perbelanjaan minimum terkumpul setahun* Bilangan transaksi runcit setahun (sebarang amaun)
  AFFIN INVIKTA Visa Infinite (Perbankan Premier AFFIN INVIKTA) Dikecualikan sepanjang hayat Tidak berkenaan Tidak berkenaan
  AFFIN INVIKTA Visa Infinite (Awam) Dikecualikan untuk tahun pertama RM500 RM400 RM100,000 Tidak berkenaan
  Kad AFFINBANK World Mastercard Dikecualikan untuk tahun pertama RM500 RM400 RM48,000* Dua belas (12) kali perbelanjaan transaksi runcit, sebarang amaun setahun
  AFFINBANK Visa Signature Dikecualikan untuk tahun pertama RM150 RM100 Tidak berkenaan
  Kad AFFINBANK Visa Business Platinum Dikecualikan untuk 2 tahun pertama RM300 Tiada RM36,000*
  AFFIN DUO
  - AFFIN Visa Cash Back
  - AFFIN Mastercard Rewards
  Dikecualikan untuk 3 tahun pertama RM75 untuk setiap kad RM30 untuk setiap kad Tidak berkenaan
  Kad AFFINBANK Mastercard atau AFFINBANK Visa Gold Dikecualikan untuk tahun pertama RM150 RM75 RM24,000*
  Kad AFFINBANK Mastercard dan AFFINBANK Visa Gold Dikecualikan untuk tahun pertama RM225
  Kad pertama:RM150
  Kad kedua: RM75
  RM150 RM36,000
  Kad pertama: RM24,000*
  Kad kedua: RM12,000*
  Kad AFFINBANK Mastercard atau AFFINBANK Visa Classic Dikecualikan untuk tahun pertama RM50 RM35 RM12,000*
  Kad AFFINBANK Mastercard dan AFFINBANK Visa Classic Dikecualikan untuk tahun pertama RM75
  Kad pertama:RM50
  Kad kedua: RM25
  RM70 RM18,000
  Kad pertama: RM12,000*
  Kad kedua: RM6,000*
  Kad AFFINBANK BHPetrol ‘Touch & Fuel’ Mastercard Contactless Dikecualikan untuk tahun pertama RM150 RM75 RM2,400*
  AFFIN AVANCE Visa
  AFFIN AVANCE Affiliate
  Dikecualikan sepanjang hayat
  Kad AFFINBANK Mastercard Basic and AFFINBANK Visa Basic Dikecualikan sepanjang hayat

  *Perbelanjaan tahunan minimum (antara tarikh pengeluaran dan pembaharuan kad) adalah termasuk transaksi runcit dan pendahuluan tunai.

  Item Yuran dan Caj
  Pendahuluan tunai 5% ke atas jumlah pendahuluan tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum RM20, yang mana lebih tinggi bagi pendahuluan tunai domestik atau dalam negara.
  Penalti penggantian kad
  • RM50 untuk AFFIN INVIKTA Visa Infinite, AFFINBANK World Mastercard, AFFINBANK Visa Signature, AFFIN AVANCE Visa, AFFIN AVANCE Affiliate, AFFINBANK Visa Business Platinum, AFFIN DUO (AFFIN Visa Cash Back dan AFFIN Mastercard Rewards), AFFINBANK Mastercard Gold, AFFINBANK Visa Gold, AFFINBANK Mastercard Classic, AFFINBANK Visa Classic dan AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel' Mastercard Contactless.
  • RM20 untuk kad AFFINBANK Mastercard Basic dan AFFINBANK Visa Basic.
  Penalti bayaran lewat
  • 1% daripada jumlah baki yang belum dijelaskan atau minimum RM10 sehingga maksimum RM100, yang mana lebih tinggi.
  Yuran salinan penyata RM5 setiap salinan (tidak terpakai untuk kad AFFINBANK Mastercard Basic dan AFFINBANK Visa Basic).
  Yuran salinan deraf jualan RM10 setiap salinan (tidak terpakai untuk kad AFFINBANK Mastercard Basic dan AFFINBANK Visa Basic).
  Yuran kurier kad Yuran kurier kad minimum sebanyak RM5 akan dikenakan bagi penghantaran kad atas permintaan. Yuran akan ditentukan oleh kawasan dan berat barang.
  Yuran lebih had RM50 sekiranya jumlah baki belum jelas melebihi had kredit kad (disebabkan oleh transaksi). Hanya terpakai bagi Kad AFFINBANK Visa Business Platinum.
  Yuran Penyata Kad RM1.00 sebulan untuk setiap salinan cetak penyata kad kredit (terpakai untuk Ahli Kad yang memilih untuk menerima penyata bercetak dengan pengecualian untuk Ahli Kad yang berumur 60 tahun dan ke atas).
  Kadar Tukaran Sekiranya anda menggunakan kad di luar Malaysia, transaksi yang ditanggung akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar tukaran akan ditentukan oleh Visa / Mastercard International pada tarikh ianya diproses oleh Visa / Mastercard International termasuk margin pertukaran mata wang asing (sebelum ini dikenali sebagai kos pentadbiran) sebanyak 1% akan dikenakan.
  Pelan Ansuran Pindahan Baki AFFINBANK (BTiP)
  Tempoh (Bulan) Jumlah Pindahan Minimum Kadar faedah pendahuluan sekali
  6 RM1,000 2%
  12 RM1,000 4%
  18 RM2,000 5%
  24 RM2,000 6%
  36 RM3,000 7%

  *Tidak terpakai bagi Ahli Kad AFFINBANK Visa Business Platinum serta Ahli Kad Tambahan lain-lain kad

  Pelan Ansuran Mudah (EiPlan)

  i. Semua Kad AFFIN

  Tempoh (Bulan) Jumlah Pindahan Minimum Kadar faedah pendahuluan sekali
  6 RM500 2%
  12 RM1,000 4%
  18 RM2,000 5%
  24 RM2,000 6%
  36 RM3,000 7%
  Tempoh (Bulan) Jumlah Pindahan Minimum Kadar faedah pendahuluan sekali
  6* RM500* 0%
  6, 12 dan 24 RM3,000 0%

  *Terpakai untuk AFFIN AVANCE MAAM Affiliate sahaja.

  Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon (CIP)
  Tempoh (Bulan) Jumlah Pindahan Minimum Kadar faedah pendahuluan sekali
  6 RM1,000 6%
  12 RM1,000 8%
  18 RM2,000 12%
  24 RM2,000 14%

  *Tidak terpakai bagi Ahli Kad AFFINBANK Visa Business Platinum serta Ahli Kad Tambahan lain-lain kad

  Cukai Perkhidmatan
  Kad Cukai Perkhidmatan Tempoh cukai
  Kad utama RM25 setahun Cukai Perkhidmatan akan dikenakan pada tarikh Kad diaktifkan dan pada setiap tarikh ulang tahun Kad diaktifkan pada tahun berikutnya.
  Kad tambahan RM25 setahun

  Kad Debit Visa

  Perkara Tarif
  Fi Tahunan Tahun pertama: DIKECUALIKAN
  Tahun seterusnya: RM12.00 setiap tahun.
  RM8.00 (Terpakai untuk Akaun Simpanan Asas dan Akaun Semasa Asas)
  Penggantian Kad Disebabkan oleh kehilangan/kecurian kad, hilang PIN atau kad dirosakkan oleh Pelanggan - RM12.00

  Disebabkan kad rosak yang dipulangkan kerana kerosakan teknikal atau dipanggil semula oleh Bank untuk penggantian - Dikecualikan

  Disebabkan oleh transaksi fraud atau maklumat kad bocor - Dikecualikan
  Fi Pertanyaan Baki melalui ATM AFFIN ISLAMIC dan AFFINBANK Tanpa Caj
  Fi Pengeluaran Wang melalui ATM AFFIN ISLAMIC dan AFFINBANK Tanpa Caj
  Fi Pengeluaran Wang melalui ATM/MEPS Bank lain RM1.00 bagi setiap pengeluaran/transaksi di ATM Bank ahli MEPS tempatan termasuk Kuwait Finance House dan Bank Al-Rajhi

  RM1.00 bagi setiap pengeluaran di ATM Bank Luar Negara yang berada di dalam negara (Citibank, Standard Chartered, UOB, HSBC & OCBC) melalui rangkaian MEPS

  Nota: Caj di atas akan diketepikan berkuat kuasa 6 April 2020 sehingga berakhirnya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan

  RM12.00 bagi setiap pengeluaran di bank ahli MEPS Rentas Sempadan (Indonesia, Singapura, China & Thailand)

  RM12.00 bagi setiap pengeluaran melalui rangkaian VISA
  Pemindahan Segera (IBFT) MEPS melalui ATM RM0.01 - RM5,000 = Pengecualian fi
  RM5,001 - RM50,000 = RM0.50 setiap transaksi
  Interbank GIRO melalui ATM RM0.10 setiap transaksi
  Permintaan Buku Cek melalui ATM RM 2.25 (Duti Setem)
  RM 5.00 (Bayaran pos)
  Salinan Draf Jualan RM 10.00 bagi setiap salinan
  Fi Penukaran Transaksi Di Luar Negara Apabila Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia, transaksi yang dibelanjakan akan ditukar kepada Ringgit Malaysia dengan kadar pertukaran ditentukan oleh VISA Antarabangsa pada tarikh transaksi diproses oleh VISA antarabangsa dan termasuk sehingga 1% spread pertukaran asing (sebelum ini dikenali sebagai kos pentadbiran).

  Perkhidmatan Cek dan Akaun

  Perkara RM Tarikh Kuatkuasa
  Bayaran bagi setiap cek dikeluarkan dan diproses RM0.15 setiap keping (duti setem) Tiada Perubahan
  RM0.50 Bayaran Pemprosesan Cek – setiap keping 2 Januari 2015
  [Error loading the WebPart 'tariff' of type 'Custom_webpart']
  [Error loading the WebPart 'footer' of type 'Custom_webpart']